NATJEČAJ ZA 2019. GODINU

Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, Zaklada Rhema raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora udrugama, ustanovama i pojedincima koji u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade.

1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2019. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
- Promiču kršćanske vrednote
- Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova
- Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama
- Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
- Promiču obiteljske vrijednosti

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
- Naziv, adresu i kontakt kandidata
- Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
- Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
- Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2019. godini
- Financijski plan za 2019. godinu
- Ostali izvori i visina sredstava

3. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima:
- Načelo evangelizacije - projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju
- Načelo ekumenizma - projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica
- Načelo etičnosti - projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva
- Načelo edukacije - projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju
- Načelo efikasnosti - projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu
- Načelo cjelovitog razvoja - projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu

4. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima:
- Procjena visine potreba
- Kvaliteta prijedloga i programa
- Realističnost i transparentnost financijske procjene
- Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
- Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama

5. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31.12.2018. godine na sljedeću adresu:

Zaklada Rhema
Savska cesta 103
10360 Sesvete

Ravnateljica Zaklade:
Mirjana Topčić

 • Ime dobrote

  Ime dobrote

  Jedan od glavnih ciljeva udruge je kroz vlastite medije sudjelovati u društvu te na taj način doprinijeti javnom životu

  Opširnije

 • SKAC Palma

  SKAC Palma

  SKAC želi ukristoličiti svoje mlade, budeći u njima ideale solidarnosti, požrtvovnosti, socijalne podrške i djelatne ljubavi...

  Opširnije

 • Bitno.net

  Bitno.net

  Web portal bitno.net je s preko milijun posjeta mjesečno najčitaniji i najutjecajniji neprofitni web portal u Republici Hrvatskoj

  Opširnije

 • Hrvatska zajednica Bračnih susreta

  Hrvatska zajednica Bračnih susreta

  Pokret za obnovu Katoličke crkve kroz sakramente svetog reda i braka

  Opširnije

 • Kristofori

  Kristofori

  „Book“ je mjesečnik na stotinu stranica koji promiče kršćanske vrijednosti modernim dizajnom i tekstovima

  Opširnije

 • U ime obitelji

  U ime obitelji

  1. prosinca 2013. 66 % građana odlučilo je da u Ustav RH uđe odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca

  Opširnije

 • Glas roditelja za djecu - GROZD

  Glas roditelja za djecu - GROZD

  Unaprjeđivanje kvalitete odgoja djece i mladih i poboljšanja položaja obitelji u društvu

  Opširnije

 • Centar za obnovu kulture

  Centar za obnovu kulture

  COK se bori za moralni oporavak, uspostavu pravednijeg društva i poštivanje ljudskih prava

  Opširnije

 • Vigilare

  Vigilare

  Promicanje sudjelovanja građana u civilnim i političkim sektorima društva i očuvanje dostojanstva i prava pojedinca, obitelji i vrijednosti života

  Opširnije

  Zaklada Rhema

  Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
  www.rhema.hr

  zaklada@rhema.hr

  IBAN: HR3624840081107265565