NATJEČAJ ZA 2023. GODINU

Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, Zaklada Rhema raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora udrugama, ustanovama i pojedincima koji u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade.

1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2023. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
- Promiču kršćanske vrednote
- Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova
- Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama
- Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
- Promiču obiteljske vrijednosti

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
- Naziv, adresu i kontakt kandidata
- Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
- Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
- Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2023. godini
- Financijski plan za 2023. godinu
- Ostali izvori i visina sredstava

3. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima:
- Načelo evangelizacije - projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju
- Načelo ekumenizma - projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica
- Načelo etičnosti - projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva
- Načelo edukacije - projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju
- Načelo efikasnosti - projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu, uključujući korištenje EU fondova i ogovarajućih fondova RH, kao i projektnu suradnju s drugim srodnim udrugama
- Načelo cjelovitog razvoja - projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu
- Načelo brige za zajednički dom, u središtu kojega je ekološko obraćenje, a sve temeljeno na enciklici pape Franje "Laudato si"

4. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima:
- Procjena visine potreba
- Kvaliteta prijedloga i programa
- Realističnost i transparentnost financijske procjene
- Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
- Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama

5. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31.12.2022. godine na mail:
    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ravnateljica Zaklade:
Mirjana Topčić

PREUZMI NATJEČAJ

    Zaklada Rhema

    Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
    www.rhema.hr

    zaklada@rhema.hr

    IBAN: HR3624840081107265565