Obnova u Duhu Svetome

Jedan od glavnih ciljeva ODS-a jest rad na području evangelizacije.

ODS pripada Katoličkoj karizmatskoj obnovi i dio je Međunarodne katoličke karizmatske službe (International Catho- lic Charismatic Renewal Services – ICCRS). Unutar ODS-a trenutačno djeluju 84 zajednice, od kojih 80 u Hrvatskoj, a 4 u inozemstvu (Austrija, Njemačka) s oko 3000 članova. Zajednice su povezane  u Koordinaciju ODS-a, koju vodi vijeće koordinatora na čelu s dva nacionalna koordinatora te vijeće duhovnika.

Aktivnosti u 2018. godini

Organiziranje Seminara novoga života u Duhu, formacijsko-duhovnih susreta članova zajednica ODS-a u Međugorju i hrvatskim gradovima, organiziranje edukacijskih seminara za vodstva zajednica i članove (škole karizmi, obuka za službu ozdravljanja, nutarnjeg iscjeljenja, oslobođenja, formacijske škole za voditelje i dr.), organiziranje evangelizacijskih koncerata  i večeri slavljenja, molitveni projekt Tridesetodnevnica za hrvatski narod i za našu domovinu Hrvatsku, izdavanje knjiga i evangelizacijskih  materijala i dr.

Planirane aktivnosti za 2019. godinu

Osim navedenih projekata, u 2019. godini ODS planira po- krenuti još jedan molitveni projekt mjesečnog  klanjanja, trećeg petka u mjesecu, u što je moguće više župa, gradova i mjesta u Hrvatskoj.

Zaklada Rhema

Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
www.rhema.hr

zaklada@rhema.hr

IBAN: HR3624840081107265565