RhemaZnak “m” u logotipu stiliziran je tako da simbolizira knjigu i goluba u letu te na taj način predstavlja karakter i usmjerenje Zaklade Rhema. Rhema je Božja riječ (knji­ga) koja progovara nadahnuta Duhom Svetim (golub).  Plava i crvena boja simboliziraju Hrvatsku.

SVRHA

Zaklada Rhema osnovana je sa svrhom:

 • Promicanja kršćanskih vrednota
 • Potpora u duhovnom rastu i formaciji
 • Promicanja ekumenskih vrednota i dijaloga među vjerskim zajednicama
 • Promicanja kulture dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
 • Promicanja obiteljskih vrednota

Mirjana Topčić, ravnateljica Zaklade RhemaINTERVJU S MIRJANOM TOPČIĆ, ravnateljicom Zaklade

Spremni smo pomagati kršćanske projekte koji ljudskim životima daju smisao i svrhu

Možete li nam reći nešto više o vašoj zakladi, njezinom osnivanju, kao i idejama i ciljevima koji stoje iza nje?

Zakladu je osnovala grupa ljudi koja nastoji u svoje živote ugrađivati kršćanske vrijednosti, te se trude otkrivati i živjeti Božji plan za nas. Tu je nekoliko poduzetnika, supružnika, jedan profesor. Ideja o osnivanju začela se prije nešto više od godinu dana. Na našim druženjima koja su imala za svrhu otkrivati i produbljivati naš vjerski život, primijetili smo da su ljudi oko nas, naši prijatelji, zajednica u kojoj živimo sve više otuđeni jedni od dugih, da traže smisao, Boga, uporište u kojem će moći istinski ostvariti svoj život. Osjetili smo se pozvanim i sposobnim da se po tom pitanju uključimo i nešto učinimo. Uočili smo da kod nas postoje mnoge udruge, zajednice i pojedinci koji vrlo uspješno u svojim aktivnostima promiču vrijednosti koje su i nama važne, te da im u njihovom djelovanju nedostaje financijskih sredstava kako bi bolje ostvarili tu svoju misiju. Svakom čovjeku bi trebalo biti važno evangelizirati i pomoći koliko je to god moguće onima pored nas na putu da ostvare život vječni.

Tako smo odlučili osnovati Zakladu Rhema kojoj je to jedan od glavnih zadataka. Podržati, potaknuti i financijski pomoći one udruge, zajednice i pojedince koje su to sposobne efikasno i predano raditi, te kako bi u svojim aktivnostima bili što učinkovitiji.

Opširnije

IZVADAK IZ POVELJE UZ INICIJATIVU OSNIVANJA ZAKLADE RHEMA

Svijesni svoje odgovornosti prema Bogu, svome narodu i hrvatskoj Domovini, iskazujemo svojim potpisima na ovoj Povelji svoju spremnost i odlučnost da sukladno svojim sveukupnim mogućnostima pristupimo osnivanju Zaklade Rhema, pridonoseći na taj način za opće dobro i spasenje duša. Polazeći od spoznaje o velikom dostignuću stvaranja samostalne i suverene države Hrvatske, te žrtvama koje su ugrađene u temelje njenog stvaranja, mi osnivači Zaklade Rhema želimo dati svoj doprinos svekolikom duhovnom i materijalnom napretku naše Domovine i svih njezinih građana.

Opširnije

PODUPIRATELJI ZAKLADE

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji Zaklade pravne i fizičke osobe koje prihvati Uprava Zaklade i koji potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene Ugovorom o osnivanju Zaklade, ovim statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 1. ožujka tekuće godine, u korist Zaklade uplatiti:

 • pravne osobe najmanje 300 EUR
 • fizičke osobe najmanje 100 EUR

Zaklada svim podupirateljima dostavlja prigodnu zahvalnicu

NAČELA ZAKLADE

Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi slijedećim načelima:

1. Načelo evangelizacije - projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju.

2. Načelo ekumenizma - projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica

3. Načelo etičnosti -  projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva

4. Načelo edukacije - projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, pastore, poslovne ljude, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju

5. Načelo efikasnosti - projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu

Projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu.

KRITERIJI

Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i slijedećim kriterijima:

 • Procjena visine potreba
 • Kvaliteta prijedloga i programa
 • Realističnost i transparentnost financijske procjene
 • Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema
 • Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama.

Zaklada Rhema

Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
www.rhema.hr

zaklada@rhema.hr

IBAN: HR3624840081107265565